F.A.Q

robomow CITY100

QUICK START GUIDE

robomow CITY100

Utskifting av deler

robomow CITY100

Skift hjul

Skift klippemotor

Skift klippeblader

Bruk

robomow CITY100

Sjekk brudd på kantkabel

Sette opp smale sti

Skjøte kantkabel

Oppsett

robomow CITY100

Set-Up RS630