F.A.Q

robomow CITY110

QUICK START GUIDE

robomow CITY110

Utskifting av deler

robomow CITY110

Skift hjul

Skift klippemotor

Skift klippeblader

Bruk

robomow CITY110

Sjekk brudd på kantkabel

Sette opp smale sti

Skjøte kantkabel

Oppsett

robomow CITY110

Set-Up RS630