Welcome to Robomow support

Ta reda på mer om Robomows produkter, se online-handböcker och bruksanvisningar, öppna ett supportärende, registrera din produkt eller få professionellt stöd från någon yrkeskunnig på Robomow. Börja med att välja den produkt du är intresserad av.
Let's talk

F.A.Q

robomow RC304

QUICK START GUIDE

robomow RC304

Användning och Setup

robomow RC304

Byt batteri

Byt knivar

Byt BLE kretskortet på laddstationen

Byt körmotor

Byt kretskortet på laddstationen

Byt hjul

Byt motor

Användning

robomow RC304

Hitta brott på kanttråden

Koppla ihop kanttråden

SET UP

robomow RC304

Get ready...
Summer's here!
Join our newsletter for the hottest trends and best tips for your garden this season.
Brought to you by your friendly team player...
Invalid email