F.A.Q

robomow RC304

QUICK START GUIDE

robomow RC304

Användning och Setup

robomow RC304

Byt batteri

Byt knivar

Byt BLE kretskortet på laddstationen

Byt körmotor

Byt kretskortet på laddstationen

Byt hjul

Byt motor

Användning

robomow RC304

Hitta brott på kanttråden

Koppla ihop kanttråden

SET UP

robomow RC304

Uppsättning av smal passage