Välkommen till Robomow support

Ta reda på mer om Robomows produkter, se online-handböcker och bruksanvisningar, öppna ett supportärende, registrera din produkt eller få professionellt stöd från någon yrkeskunnig på Robomow. Börja med att välja den produkt du är intresserad av.
support support
Let's talk

F.A.Q

robomow RC306

QUICK START GUIDE

robomow RC306

Användning och Setup

robomow RC306

Byt batteri

Byt knivar

Byt BLE kretskortet på laddstationen

Byt körmotor

Byt kretskortet på laddstationen

Byt hjul

Byt motor

Byt ut drivhjul

Användning

robomow RC306

Hitta brott på kanttråden

Koppla ihop kanttråden

SET UP

robomow RC306